Het ontstaan van LiDo

Het begin van LiDo in 1995

Onze geschiedenis:

Waanrode had een rijke geschiedenis wat toneel betreft. 

Verschillende verenigingen van ons dorp (KLJ, Fanfare, de zwemclub, enz. …) brachten jaarlijks een toneelstuk op de planken. 

Als toneelliefhebber kon je in Waanrode 3 à 4 maal per jaar naar een andere voorstelling gaan kijken. 

Maar één voor één hielden de verschillende verenigingen het voor bekeken. Misschien had het overaanbod hier wel iets mee te maken. 

Met gevolg dat er eind jaren ’80 begin ’90 niemand nog toneel speelde.

Tot dat er in het voorjaar van 1995 drie mensen namelijk Lieve Ickx, Dony Vanthienen en Diane Mollu tijdens het consumeren van een fris pintje, de leuke herinneringen van weleer nog eens boven haalden. Ze kwamen tot een unaniem besluit; het is hoog tijd dat er in Waanrode terug toneel wordt gespeeld!

Al vlug waren er verschillende mensen die graag voor of achter de schermen wilde mee werken en we waren vertrokken… . 

Op de eerste algemene vergadering moest er natuurlijk op zoek gegaan worden naar een passende en goed klinkende naam. Er werd gekozen voor LiDo. Dit zijn de eerste letters van Lieve en Dony, de oprichters van het gezelschap, maar ook Liefde voor het Doek is een passende verklaring. In juli 1995 werd “Toneelgezelschap LiDo Waanrode” boven het doopfond gehouden en plechtig ingezegend met het nodige vocht… .

Het was al snel duidelijk, er was potentieel in Waanrode.

Ondertussen is Toneel LiDo Waanrode uitgegroeid tot een toneelvereniging met meer dan 30 leden die zich geheel vrijwillig inzetten om elk jaar opnieuw een prachtige productie op de planken te zetten. 

In hun ondertussen (ge)bekende stijl, is het telkens genieten voor onze toeschouwers. 

Ons toneelpubliek is ons al die jaren vrij trouw gebleven, maar breidde ook steeds verder uit. Onze jaarlijkse productie spelen we allang niet meer voor de plaatselijke bevolking onder de kerktoren. Elk jaar opnieuw zakken er verschillende toneelliefhebbers af naar OC Den Hoek in Kortenaken, komende van heinde en verre en dat laatste is echt wel vrij letterlijk te nemen…

Tot op één van onze nieuwe producties!