De huidige bestuursleden van LiDo

De bestuursleden van onze vereninging komen minstens 10 keer per jaar samen in een vergadering waar de werking en organisatie van Toneel LiDo Waanrode wordt besproken en bijgestuurd.

Stefan Pittevils

Omer Frederickx

Nadine Vandermeulen

Dony Vanthienen

Gery Bilsen

Maria Vandewouwer

Stefan Sneyers

Uw kan ons bereiken via bestuur@toneelwaanrode.be